Capacitet
Vår metod får dig att utvecklas.

På riktigt.

Mer än bara en kurs

Vi är mer än bara en utbildning! Visste du att bara 15% som genomgått en utbildning använder sin nyvunna kunskap i sitt arbete? Det är färre än var sjätte deltagare. Det handlar inte om dålig motivation. Forskning visar att att majoriteten av deltagarna vill utvecklas - men inte har rätt verktyg för att göra det. Det är här Capacitet kommer in. Vi vet att det krävs mer än en kurs för att skapa morgondagens ledare och medarbetare.

Utveckling. På riktigt.

En digital kurs på internet är aldrig längre än ett klick bort. Men vi vet att utveckling på riktigt sker i mötet med andra människor. Därför låter vi en ledarskapscoach följa dig genom utbildningsprocessen, och ser till att det är dina behov – och din verksamhets mål som står i centrum. Vi ser också till att involvera din närmaste chef redan från början. På så sätt maximerar vi potentialen för att utbildningen verkligen kommer till nytta.

Vi bygger vår metod på forskning och erfarenhet. Därför är våra utbildningar mer än bara kurser. Hos oss börjar processen redan när du anmäler dig – och slutar inte förrän du uppnår verkliga resultat. Alltid med din utveckling och affärsnyttan i fokus.

Trestegsmodellen –  din väg till framgång

Vetenskapliga studier visar att själva utbildningen bara står för 20% av framgångsfaktorn. Grundliga förberedelser och noggrann uppföljning är nyckeln till utveckling. Därför har vi tagit fram en unik metod som vi kallar för tresteget. Där utbildningsprocessen är indelad i tre steg – alla lika viktiga för att du ska kunna förverkliga din fulla kapacitet som ledare.

Steg 1
Förberedelser

Vi vet att förberedelser leder till kraftigt ökade resultat – grunden till framgång läggs här. Vi formulerar målet med utbildningen samtidigt som vi får med alla berörda på tåget.

Steg 2
Genomförandet

Utbildningen sker i små grupper, max 12 deltagare. Vi lägger stor vikt på dynamiken i gruppen för att hjälpa varandra att utvecklas. VI jobbar upplevelsebaserat, med utgångspunkt i dina konkreta utmaningar kopplade till ditt uppdrag – alltid med affärsnyttan i fokus.

Steg 3
Uppföljningen

Där andra slutar – fortsätter vi. I det tredje steget ser vi till att följa upp hur du använder kunskapen från utbildningen. En personlig coach och våra digitala verktyg kan hjälpa dig att förverkliga den kunskap du tillgodogjort dig. Vi följer upp din målbild. Vår utbildning slutar först när du har utvecklats i ledarrollen. På riktigt.

Bokning "Mer än bara en kurs"

* = Obligatoriska fält

Bekräfta ditt val:

Kurs: Mer än bara en kurs

Plats:

Datum:

Anmälan är bindande vid bokningsbekräftelse. Sjävklart kan du boka om utbildningen eller överlåta bokningen på en annan deltagare från samma företag. När du anmäler dig godkänner du Capacitets bokningsvillkor.

Team Leader

Marie Edvell
Team Leader

”Otroligt härligt att få reflektera och ägna tid åt mitt uppdrag som chef tillsammans med andra deltagare. Utbildningen var en riktig självförtroendboost och energipåfyllning. Nu känner jag mig mycket tryggare inför rollen som chef och det ansvar som det innebär”

Sales Director Sweden

Henrik Siverbrant
Sales Director Sweden

”Fasen vad bra denna utbildning var. Den fick mig att lyfta blicken och vilja börja göra annorlunda istället för att köra på i gamla hjulspår. Utbildningen var en ”väckarklocka”, nu är jag ännu mer konstruktiv, tydlig och direkt i min återkoppling. Att få möjligheten att reflektera kring uppdraget tillsammans med två kollegor var positivt. Nu har vi en ökad förståelse för varandra och ett ännu bättre samarbete”

East Capital

Bozenna Bengtsson
East Capital

"Den här kursen sitter kvar, tack vare ett ambitiöst upplägg och med förmånen att få fortsätta fördjupa sig via coachingen. Även om vi var en grupp så kändes det personligt. Utbildaren lyssnade på var och en, alla fick utrymme. Jag har blivit tydligare gentemot mitt team och mig själv med mål och vision samt fått verktyg att hantera olika personligheter. Kursen har verkligen stärkt mitt självförtroende i rollen som chef."


Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!