Capacitet
Vår metod får dig att utvecklas.

På riktigt.

Mer än bara en kurs

Vi är mer än bara en kurs! Visste du att bara 15% som genomgått en utbildning använder sin nyvunna kunskap i sitt arbete? Det är färre än var sjätte deltagare. Det handlar inte om dålig motivation. Forskning visar att att majoriteten av deltagarna vill utvecklas - men inte har rätt verktyg för att göra det. Det är här Capacitets metod kommer in. Vi vet att det krävs mer än en kurs för att skapa morgondagens ledare och medarbetare.

Utveckling. På riktigt.

En digital kurs på internet är aldrig längre än ett klick bort. Men vi vet att utveckling på riktigt sker i mötet med andra människor. Därför låter vi en ledarskapscoach följa dig genom utbildningsprocessen, och ser till att det är dina behov – och din verksamhets mål som står i centrum. Vi ser också till att involvera din närmaste chef redan från början. På så sätt maximerar vi potentialen för att utbildningen verkligen kommer till nytta.

Vi bygger vår metod på forskning och erfarenhet. Därför är våra utbildningar mer än bara kurser. Hos oss börjar processen redan när du anmäler dig – och slutar inte förrän du uppnår verkliga resultat. Alltid med din utveckling och affärsnyttan i fokus.

Trestegsmodellen –  din väg till framgång

Vetenskapliga studier visar att själva utbildningen bara står för 20% av framgångsfaktorn. Grundliga förberedelser och noggrann uppföljning är nyckeln till utveckling. Därför har vi tagit fram en unik metod som vi kallar för tresteget. Där utbildningsprocessen är indelad i tre steg – alla lika viktiga för att du ska kunna förverkliga din fulla kapacitet som ledare.

Steg 1
Förberedelser

Vi vet att förberedelser leder till kraftigt ökade resultat – grunden till framgång läggs här. I det här steget får du direkt kontakt med din Capacitetcoach. Ni två, tillsammans med din chef, formulerar målet med utbildningen samtidigt som vi får med din chef med på tåget.

Steg 2
Genomförandet

Utbildningen sker i små grupper, max 12 deltagare. Vi lägger stor vikt på dynamiken i gruppen för att hjälpa varandra att utvecklas. Vår pedagogik bygger på en det upplevelsebaserade lärandet, med utgångspunkt i dina konkreta utmaningar kopplade till ditt uppdrag – alltid med affärsnyttan i fokus.

Steg 3
Uppföljningen

Där andra slutar – fortsätter vi. I det tredje steget ser vi till att följa upp hur du använder kunskapen från utbildningen. En personlig coach och våra digitala verktyg hjälper dig att förverkliga den kunskap du tillgodogjort dig. Vi följer upp din målbild. Vår utbildning slutar först när du har utvecklats i ledarrollen. På riktigt.

Bokning "Mer än bara en kurs"

* = Obligatoriska fält

Bekräfta ditt val:

Kurs: Mer än bara en kurs

Plats:

Datum:

Anmälan är bindande vid bokningsbekräftelse. Sjävklart kan du boka om utbildningen eller överlåta bokningen på en annan deltagare från samma företag. När du anmäler dig godkänner du Capacitets bokningsvillkor.

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!