Övriga tjänster
Bredda din kapacitet

Motivation för ditt team

Hur kan du använda den senaste forskningen inom motivation i ditt ledarskap för att utveckla din grupp och era prestationer? Med hjälp av vårt verktyg Motivation Factor kan vi hjälpa dig att tydliggöra vad som motiverar just dig och dina medarbetare. Med vårt unika koncept hjälper vi dig och ditt team att förbli motiverade, prestera bättre tillsammans och nå era uppsatta mål.

Vi använder oss av verktyget Motivation Factor som är ett koncept bestående av test, workshops, övningar och coachning. Motivation Factor möjliggör identifiering av både det som motiverar oss och det vi ska undvika för att kunna bibehålla vår motivation. Att vara motiverad leder till bättre prestation, mer effektivitet, högre arbetstillfredställelse och för företaget, högre lönsamhet.

Exempel på situationer då du kan hämta stöd i att använda Motivation Factor:

  • Chefer, både nya och erfarna, som behöver lära känna sitt team och få en förståelse för teamets motivationsnivå, detta för att lättare kunna uppnå gemensamma mål.
  • Ledare som behöver nå en större förståelse för egna behov & styrkor, den egna motivationskapaciteten för att kunna förbli motiverade och prestera bättre.
  • Team som behöver nå en större förståelse för hela teamets behov & styrkor för att därmed tillsammans kunna uppnå gemensamma mål och prestera bättre.
  • Individer som söker bättre insikt gällande egna motivationsfaktorer för att därmed bättre kunna leverera mot och nå uppsatta mål.
  • Organisationer som agerar i en föränderlig miljö där mål och förutsättningar ofta ändras vinner på att förstå chefers och medarbetares motivationsfaktorer och för att kunna bibehålla en hög motivationsnivå.

Vill du veta mer om Motivation Factor? Fyll i här så hör vi av oss!

Bokning "Motivation för ditt team"

* = Obligatoriska fält

Bekräfta ditt val:

Kurs: Motivation för ditt team

Plats:

Datum:

Anmälan är bindande vid bokningsbekräftelse. Sjävklart kan du boka om utbildningen eller överlåta bokningen på en annan deltagare från samma företag. När du anmäler dig godkänner du Capacitets bokningsvillkor.