Övriga tjänster
Bredda din kapacitet

Utveckling genom 360°-analys

En 360°-analys ger en bild av ditt ledarskap utifrån fyra perspektiv; medarbetare, kollegor, chef samt din egen bild. Sammantaget utgör detta underlag för ett coachande och utvecklande återkopplingssamtal med en coach. En 360-analys görs med fördel på alla ledare inom företaget för att få en bred nulägesanalys kring företagets totala ledarskap med fokus på styrkor och utvecklingsområden. Utöver analysen skräddarsyr vi en insats för förändringsstöd, för att hjälpa er nå era mål.

360°-analysen utgår från 5 ledardimensioner (dessa kan dock även anpassas utifrån specifika önskemål):

  • Affärsmannaskap
  • Kommunikation
  • Relation
  • Inspiration
  • Genomförande

Varje ledare som utvärderas får personlig återkoppling kring sin profil där fokus ligger på utvecklingsområden och styrkor i det egna ledarskapet. All återkoppling sker tillsammans med en erfaren coach som både analyserar och diskuterar resultatet tillsammans med fokuspersonen.

Med coachande återkoppling når fokuspersonen ökad självkännedom och ökad förståelse för hur det egna beteendet uppfattas av andra. Detta skapar en insikt kring vad som behöver förbättras för att personen ska bli mer effektiv som ledare och kunna arbeta mer framgångsrikt mot företagets mål.

Vill du veta mer om 360°-analys? Kontakta oss här!

Bokning "Utveckling genom 360°-analys"

* = Obligatoriska fält

Bekräfta ditt val:

Kurs: Utveckling genom 360°-analys

Plats:

Datum:

Anmälan är bindande vid bokningsbekräftelse. Sjävklart kan du boka om utbildningen eller överlåta bokningen på en annan deltagare från samma företag. När du anmäler dig godkänner du Capacitets bokningsvillkor.