Övriga tjänster
Bredda din kapacitet

Utveckling genom 360°-analys

En 360°-analys ger en bild av ditt ledarskap utifrån fyra perspektiv; medarbetare, kollegor, chef samt din egen bild. Sammantaget utgör detta underlag för ett coachande och utvecklande återkopplingssamtal med en coach. En 360-analys görs med fördel på alla ledare inom företaget för att få en bred nulägesanalys kring företagets totala ledarskap med fokus på styrkor och utvecklingsområden. Utöver analysen skräddarsyr vi en insats för förändringsstöd, för att hjälpa er nå era mål.

360°-analysen utgår från 5 ledardimensioner (dessa kan dock även anpassas utifrån specifika önskemål):

  • Affärsmannaskap
  • Kommunikation
  • Relation
  • Inspiration
  • Genomförande

Varje ledare som utvärderas får personlig återkoppling kring sin profil där fokus ligger på utvecklingsområden och styrkor i det egna ledarskapet. All återkoppling sker tillsammans med en erfaren coach som både analyserar och diskuterar resultatet tillsammans med fokuspersonen.

Med coachande återkoppling når fokuspersonen ökad självkännedom och ökad förståelse för hur det egna beteendet uppfattas av andra. Detta skapar en insikt kring vad som behöver förbättras för att personen ska bli mer effektiv som ledare och kunna arbeta mer framgångsrikt mot företagets mål.

Vill du veta mer om 360°-analys? Kontakta oss här!

Bokning "Utveckling genom 360°-analys"

* = Obligatoriska fält

Bekräfta ditt val:

Kurs: Utveckling genom 360°-analys

Plats:

Datum:

Anmälan är bindande vid bokningsbekräftelse. Sjävklart kan du boka om utbildningen eller överlåta bokningen på en annan deltagare från samma företag. När du anmäler dig godkänner du Capacitets bokningsvillkor.

Team Leader

Marie Edvell
Team Leader

”Otroligt härligt att få reflektera och ägna tid åt mitt uppdrag som chef tillsammans med andra deltagare. Utbildningen var en riktig självförtroendboost och energipåfyllning. Nu känner jag mig mycket tryggare inför rollen som chef och det ansvar som det innebär”

Sales Director Sweden

Henrik Siverbrant
Sales Director Sweden

”Fasen vad bra denna utbildning var. Den fick mig att lyfta blicken och vilja börja göra annorlunda istället för att köra på i gamla hjulspår. Utbildningen var en ”väckarklocka”, nu är jag ännu mer konstruktiv, tydlig och direkt i min återkoppling. Att få möjligheten att reflektera kring uppdraget tillsammans med två kollegor var positivt. Nu har vi en ökad förståelse för varandra och ett ännu bättre samarbete”

East Capital

Bozenna Bengtsson
East Capital

"Den här kursen sitter kvar, tack vare ett ambitiöst upplägg och med förmånen att få fortsätta fördjupa sig via coachingen. Även om vi var en grupp så kändes det personligt. Utbildaren lyssnade på var och en, alla fick utrymme. Jag har blivit tydligare gentemot mitt team och mig själv med mål och vision samt fått verktyg att hantera olika personligheter. Kursen har verkligen stärkt mitt självförtroende i rollen som chef."