Blogg
Inspiration

Så undviker du svåra-samtal-träsket!

Så undviker du svåra-samtal-träsket!

Lotta Wretblad
Ledarutvecklare

Det finns väldigt många bloggar, artiklar och guider som handlar om hur du ska ”lyckas med svåra samtal”, men det som saknas, enligt mig, är information som berör hur du inte ska hamna där från början.

Svåra samtal är effekten av en sluten kultur, bristande kommunikation och rent ut sagt dåligt ledarskap. Det är effekten av ledare som spenderar mer tid åt att hitta fel på sina medarbetare istället för att fokusera på att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare att lyckas utifrån deras premisser.

För att ni som organisation ska slippa undan svåra-samtal-träsket gäller det att ni (i första hand ledarna) gör rätt från början. Ja, då kanske du direkt tänker på ett gäng regler, lite olika policys och värdeord som det är bra om alla följer. Regler, policys och värdeord i all ära men det finns två saker som biter bättre om ni vill få till verklig förändring….

Arbeta med konsekvenser

Jaha, vad menar jag med konsekvenser då? Jo, har du hört talas om ABC-modellen? Det är en modell som styr beteenden – och häng med nu… det är våra beteenden som skapar resultat, och våra beteenden styrs av konsekvenser. Därav vikten av konsekvenser. Ändå ägnar ledare idag ca 80% av sin tid på A (Aktiviteter), som endast har 20% påverkansgrad på beteenden. Och, 20% av ledarskapet ägnas åt K (Konsekvenser), som har 80% påverkansgrad på beteenden. Dessutom, har de positiva konsekvenserna allra störst effekt på beteenden. Beteenden är som sagt det som skapar resultat, alltså är det oerhört viktigt att arbeta med konsekvenser i större utsträckning.

ABC-modellen:

A – Den händelse som sätter igång ett beteende; instruktioner, uppmaningar, regler, manualer, tankar, situationer

B – Det en person säger och gör; skilj på beteende och hur en person ”är”

C – Det som följer på ett beteende och antingen uppmuntrar beteendet eller får beteendet att avta; feedback, lön, vad som fungerar, känna sig nöjd, göra rätt, göra fel

Fundera över vad du önskar ha för beteenden i ditt team och vilka du inte vill ha där.

Arbeta med förstärkande återkoppling

Hur mycket tid lägger du på återkoppling till dina medarbetare? Alltså både förstärkande och förändrande? En av de viktigaste delarna i ledarskapet och som ofta efterfrågas av medarbetare. Forskaren Simon Elvnäs, har i en studie studerat över 400 hundra ledare och noterat att chefer tror att de ägnar ca 40% av sin tid till att ge återkoppling. Men i själva verket är det endast 0-2% av tiden som vigs åt återkoppling.

Tips för att bygga en organisation där svåra samtal inte existerar:

  1. Bygg en öppen kultur och respektfull kommunikation
  2. Bygg upp tillit, lär känna varandra, lär känna varandras olikheter, hur tar vi ansvar för vår egen kommunikation, tydliga spelregler
  3. Träna alla i organisationen i återkoppling, fokusera i första hand på den förstärkande återkoppling
  4. Ha regelbundna avstämningar – hur ligger medarbetarna till i förhållande till sitt uppdrag
  5. Ta saker direkt – låt inget ligga och puttra

Lycka till.

Om du ändå står inför ett svårt samtal är det viktigt att det sköts på rätt sätt, förberedelser är AO för att lyckas. Ta del av våra bästa tips här – Svåra samtal!

Se alla våra
utbildningar & workshops

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!