Blogg
Distansledarskap -

så lyckas du med det!

Så lyckas du med ditt distansledarskap

Maria Narbom
Affärsområdechef ledarutveckling

Många chefer leder på distans idag, men det finns vissa saker du kan göra för att vässa ditt sätt att vara som chef, på distans.

Idag är distansledarskap vardag för många chefer, inte bara för de som jobbar på internationella bolag eller de som jobbar i konsultverksamhet som har medarbetare ute på uppdrag. Utan nu är flexibilitet vart man än jobbar geografiskt en viktig konkurrensfördel för företag. Att leda på distans innebär nya arbetssätt och ställer större krav på ledarskapet och medarbetarskapet.

Behovsanpassa ditt (distans)ledarskap

Det finns inte ett rätt sätt att leda på distans utan ledarskapet behöver behovsanpassas efter varje medarbetare, team och organisation. Kommunikation blir än viktigare och att det finns en uttalad strategi för vad, när, vart och hur kommunikation ska ske och att medarbetarna har tydlighet kring sitt uppdrag, mål, mandat och förväntningar samt önskade beteenden och förhållningssätt.

En viktig förutsättning för att leda på distans är tillit och förtroende, det skapas mellan människor som är närvarande. Så hur bygger du relationer på distans?

Bygg relationer på distans – gör så här

Lyssna på dina medarbetare och ställ frågor, var nyfiken och intresserad. Investera tid i att ”småprata” innan ni går in på punkterna som ska avhandlas under era träffar. Många chefer hoppar över den delen och går rakt in på punkterna eftersom de oftast är uppgiftsorienterade och vill vara effektiva. Gör inte det, det är under de minuterna som du har möjlighet att lyssna in och lära känna dina medarbetare. Ge förtroende och dela med dig av dig själv så kommer de att öppna upp sig. En av de chefer som jag träffat avslutar alltid sina avstämningar med frågan; något mer? Han ställer den flera gånger i följd tills dess att medarbetaren inte har något mer att tillägga. Det är ett ypperligt sätt att fånga upp det som medarbetaren sitter med och medarbetaren känner sig lyssnad på.

Framgångsfaktorer för att leda på distans:
  • Tydlig struktur för att kalla till möten med info om plats/forum/digitalt rum och tydlig agenda.
  • Ha kontinuerliga avstämningar individuellt och med hela teamet för uppföljning. Varva med korta informella avstämningar med medarbetarna.
  • Använd tekniska lösningar som ger känsla av närvaro. Facetime, skype, videosamtal. Använd Slack, Teams, Yammer eller andra kommunikationsplattformar för ”check-in” för att få en känsla var alla i teamet befinner sig samt enkelt kunna dela info med varandra och bygga kultur.
  • Var generös med information om vad som händer i gruppen och var och ens betydelse för helheten så att alla känner att man är en del i ett sammanhang och bidrar.
  • Vid nya medarbetare och team behövs flera korta informella avstämningar och inte för styrd agenda. Behov av informellt prat för att lära känna varandra. Hellre fler avstämningar än en avrapportering.
  • Om möjligt samla alla ett par gånger per år för att skapa en ”vi-känsla” och besök medarbetarna på plats.
När är det inte möjligt att leda på distans?
  • Vid större förändringar och vid konflikt. Svåra samtal kräver närvaro och behöver tas på plats.

Lycka till med ditt distansledarskap.

Se alla våra
utbildningar & workshops

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!