Kundcase
Träffa Ola Serneke på Serneke

"Vi har fått ökad samsyn och tydligare riktning framåt"

Kundcase – Serneke

Serneke är ett byggbolag som varit i stark tillväxt de senaste åren och många nya medarbetare har kommit till bolaget. De har idag ca 1 250 anställda på 15 kontor i Sverige och omsätter ca 5,6 Mdkr.

För Serneke är det oerhört viktigt att  medarbetarna känner och förstår vad bolaget står för, vart de är på väg och få en gemensam känsla av att vara med på en spännande resa.  Värdeorden i bolaget är Engagemang & Mod, Visionär & Lösningsorienterad, Enkelhet & Handlingskraft, Ärlighet & Respekt. Dessa värdeord betyder mycket för Serneke. 

Vad har syftet med utbildningarna varit?

Under 2017 och 2018 har samtliga på kontoret på Serneke gått en kulturbärarutbildning under en heldag, ca 700 personer vid nästan 40 tillfällen har det blivit. Denna dag syftar till att tydliggöra vår företagskultur i konkreta handlingar och är ett viktigt steg för oss för att behålla och utveckla den starka kulturen. Dessutom är den ett tillfälle för medarbetare från olika delar av koncernen att träffas, lära känna varandra lite bättre, dela erfarenheter och skapa samsyn kring det gemensamma uppdrag som framgångsresan innebär.

Hur har upplägget sett ut?

Utbildningsdagen inleds med att jag presenterar vår verksamhet i stora drag och ger min bild av våra framgångsfaktorer och hur våra värderingar speglas. Efter min inledning har Capacitets konsulter Kristina Vallin eller Charlotta Oom tagit vid och gjort övningar i olika gruppkonstellationer och faciliterat diskussioner. Vi har tagit fram ett antal case från våra olika verksamheters vardag, som medarbetarna diskuterat lösningar på och vilka konkreta beteenden och värderingar dessa lösningar speglar. Avslutningsvis får samtliga deltagare göra en konkret individuell handlingsplan utifrån vad man själv tycker man är bra på och vad man kan förbättra.  

Hur upplever du leveransen från Capacitet?

Alla övningar Kristina och Charlotta genomfört har skapat en samsyn och tydligare riktning framåt för deltagarna, både för individen och gruppen. Det är med stor entusiasm som Kristina och Charlotta genomfört dessa dagar och utvärderingarna av deltagarna har genomgående varit mycket positiva. Det man uppskattar är blandningen av att få träffa kollegor från andra delar av verksamheten, intressanta och ärliga diskussioner och verktyg som går att använda i vardagen. Vi är övertygade om att denna kulturbärardag gör stor skillnad för stoltheten vi vill att våra medarbetare ska känna över att vara en del av Serneke och vår framtid. 

/Ola Serneke, grundare och VD Serneke 

 

Bokning "Kundcase – Serneke"

* = Obligatoriska fält

Bekräfta ditt val:

Kurs: Kundcase – Serneke

Plats:

Datum:

Anmälan är bindande vid bokningsbekräftelse. Sjävklart kan du boka om utbildningen eller överlåta bokningen på en annan deltagare från samma företag. När du anmäler dig godkänner du Capacitets bokningsvillkor.

Team Leader

Marie Edvell
Team Leader

”Otroligt härligt att få reflektera och ägna tid åt mitt uppdrag som chef tillsammans med andra deltagare. Utbildningen var en riktig självförtroendboost och energipåfyllning. Nu känner jag mig mycket tryggare inför rollen som chef och det ansvar som det innebär”

Sales Director Sweden

Henrik Siverbrant
Sales Director Sweden

”Fasen vad bra denna utbildning var. Den fick mig att lyfta blicken och vilja börja göra annorlunda istället för att köra på i gamla hjulspår. Utbildningen var en ”väckarklocka”, nu är jag ännu mer konstruktiv, tydlig och direkt i min återkoppling. Att få möjligheten att reflektera kring uppdraget tillsammans med två kollegor var positivt. Nu har vi en ökad förståelse för varandra och ett ännu bättre samarbete”

East Capital

Bozenna Bengtsson
East Capital

"Den här kursen sitter kvar, tack vare ett ambitiöst upplägg och med förmånen att få fortsätta fördjupa sig via coachingen. Även om vi var en grupp så kändes det personligt. Utbildaren lyssnade på var och en, alla fick utrymme. Jag har blivit tydligare gentemot mitt team och mig själv med mål och vision samt fått verktyg att hantera olika personligheter. Kursen har verkligen stärkt mitt självförtroende i rollen som chef."


Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!