Blogg
Vässa ditt ledarskap

med rätt träning och kunskap

Hur bra är du som chef på det här?

Sophie Tolstoy Regen
Ledarutvecklare

Som ledare måste du vara bra på många saker. Du måste ha ett starkt målfokus, resultatdriv, du måste vara tydlig, beslutsam, inspirerande och kunna motivera andra. Men lika viktigt för att vara framgångsrik är din förmåga att lyssna och vara närvarande. Att lyssna och se sina medarbetare ger värdefull information om hur du bäst leder och coachar olika personligheter. Men hur bra är du egentligen på att lyssna och vara närvarande?

Hur ser din relation ut med dina medarbetare?

Ibland är det en stor skillnad på hur chefen och medarbetarna upplever ledarskapet. Hur är din relation med dina medarbetare?

Känner de sig tillräckligt sedda och lyssnade på? Har ni en öppen dialog? Visar du att de kan komma till dig med sina funderingar? Om inte så kan det vara en orsak till lågt engagemang och i slutändan ett dåligt resultat och hög personalomsättning. Om vi behandlar människor som brickor i ett spel och inte individer kommer de aldrig känna sig lojala till organisationen de arbetar på. Konsten att lyssna och vara närvarande är avgörande förmågor för all social kommunikation som menas med att man förstår andras behov, känslor och intentioner och att kunna bekräfta det du ser och hör.

Så blir du bättre på att lyssna och vara närvarande:

Idag översköljs vi av information från många olika kanaler och vi har svårt att vara uppmärksamma i längre stunder. Det krävs en stor ansträngning att faktiskt lyssna på riktigt och att ha en empatisk förmåga när många av oss inte är så tränade i det. Att sitta mitt emot en annan människa och lämna de egna inre tankarna är en kunskap vi behöver träna oss i. Här kommer några övningar som hjälper dig att lyssna bättre i ett samtal med en medarbetare:

  • Andas ut och ta ett djupt andetag innan du går in i samtalet. En låg lugn andning ökar närvaron och sänker din egen stress.
  • Visa att du lyssnar. Visa med ditt kroppsspråk, en öppen hållning och ett nyfiket uttryck att du finns där för din medarbetare.
  • Lyssna inte bara på orden. Lyssna till känslan bakom orden, se kroppsspråket och hur rösten låter. T.ex. Jag tycker att jag hör att du är bekymrad? Stämmer det?
  • Regelbundna korta avstämningar. Det håller uppe samtalet och gör att det blir lättare att ge feedback. Det blir inte fullt så dramatiskt som om du har ett samtal en gång om året och allt ska kommuniceras på ett möte.
Öka din närvaro:
  • ”Checka ut” – innan du kliver in ett möte med någon, ta några minuter och släpp det som varit, skriv ned om det är något du ska komma ihåg men se till att ”rensa” ditt huvud så du är redo för nästa samtal.
  • Lägg undan mobilen – ha inte mobilen framme om du absolut inte måste, mobilen sänker din närvaro något enormt. Det bästa är om du har den på ”stör-ej-läge” och låter den ligga kvar i väskan eller fickan.
  • Möjligheter och nyfikenhet – innan varje möte påminn dig själv om att se möjligheter med varje träff, vad kan jag lära av denna situation etc. Väck också din nyfikenhet – det kommer hjälpa dig att vara mer närvarande i mötet.

Lycka till!

Behöver du eller ledare i din organisation fylla på med nya insikter, inspiration och metoder? Hör av dig till oss – vi utformar ett program som passar just dina utmaningar och mål.

Sophie Tolstoy Regen arbetar som Ledarutvecklare och retorikcoach på Capacitet.

Se alla våra
utbildningar & workshops

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!