Bloggserie 3 delar
Kommunikationsträning

Del 1 - "Ethos - Vilket intryck ger du?"

Ethos – vilket intryck ger du?

Sophie Tolstoy Regen
Retorikexpert & Ledarutvecklare

Hur gör du för att få kontakt med din publik och få dom att ta till sig av ditt budskap, på riktigt?

Många förbereder sig med talmanus, power-point och andra tekniska hjälpmedel inför en dragning. Men är det verkligen det som kommer göra att du lyckas? I vissa fall, säkert ja. Men för att du verkligen ska nå ut med själva essensen i ditt budskap måste mottagaren stå i centrum.

Själva talsituationen bygger på att en person ska framföra ett budskap till en grupp. Om du inte tillskriver den levande människan någon betydelse, kan du lika gärna maila över materialet till åhörarna.

Kommunikationen framför informationen

Många gömmer sig, utplånar sig själva bakom sin presentation. Om du tex ska sälja in något till din kund, beskriva ditt företag och produkten är det med dig som kunden vill göra affärer med, inte med din power-point. Det är alltså av yttersta vikt att du som talare bjuder på dig själv och dina erfarenheter för att du ska kunna skapa kontakt och stärka relationen. De presentationer som vi minns är de där talaren insett att kommunikationen, inte informationen, är absolut grundläggande.

Tre hörnstenar – Ethos, Logos och Pathos

Inom retoriken talar vi om de tre hörnstenarna Ethos – karaktär, Logos-förnuft och Pathos-känsla. Alla delar ska vara med i en framgångsrik presentation.

Ethos:

Vilket intryck ger talaren? Känns talaren trovärdig? Om jag uppfattar talaren som personlig, trovärdig och villig att ta kontakt så börjar jag lyssna och ta till mig av det som sägs. Det tar en stund för publiken att ta in talaren, speciellt om vi inte känner personen sedan tidigare. Om vi känner talaren noterar vi kanske lite extra hens dagskänsla.

Synen är människans starkaste sinne och vi skapar oss snabbt en uppfattning om en person. Det första vi noterar är talarens personlighet som speglas i kroppshållning, ansiktsuttryck, kläder och röst.

Så, för att skapa trovärdighet i din presentation kommer här några goda råd:
  • Lägg till personliga och konkreta exempel som är relevanta för ditt budskap –  Det handlar om att levandegöra fakta. Tänk tex på Hans Rosling som så fenomenalt synliggjorde komplex statistik på ett enkelt och levande sätt med exempel från sina egna erfarenheter.
  • Hitta en ledig, avspänd och öppen kroppshållning – Stå stadigt, lås inte fast armarna. Vanka inte runt i onödan. Vi har alla olika fysiska förutsättningar men visa med ditt kroppsspråk att du vill bjuda in de som lyssnar.
  • Visa med ditt ansiktsuttryck och blick din välvilja och nyfikenhet på de som ska lyssna – Ta ögonkontakt med några stycken, någon långt bak, i mitten, ute på sidan och längst fram. Tänk kommunikation som betyder att göra något gemensamt.
  • Klä dig så att du känner dig bekväm och respekterar din publik – Att ha hela och rena kläder är också en bra grundregel. Om du klär dig väldigt annorlunda än din publik så ska du vara medveten om att kläderna då tar mycket fokus. Om du inte medvetet vill provocera, göra eller påstå något förstås.
  • En röst som ”bottnar” skapar trovärdighet –  Försök att tala med stöd dvs en lägre andning och en lägre tyngdpunkt i kroppen. Att variera styrka och melodi skapar engagemang och det kommer ofta naturligt om vi verkligen är engagerade i ämnet. Ta pauser. Publiken måste hinna ta in och förstå det du säger.

Nyfiken på Logos & Pathos? Då ska du hålla utkik här på bloggen, det kommer mera!

Här hittar du del 2 som handlar om hur du skapar mer energigivande möten genom delar inom Logos. 

Vill du träna din kommunikation? Anmäl dig till vår utbildning ”Praktisk Retorik” eller hör av dig till oss för ett skräddarsytt upplägg.

Se alla våra
utbildningar & workshops

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!