Blogg
Dåliga ledare?

3 tips för hur du hanterar det

3 tips för att hantera en dålig chef

Maria Narbom
Concept Sales Manager

Människor lämnar sällan jobb - de lämnar chefer. Så lyder ofta rubriker och undersökningar vi möts av. Kanske har du själv valt att lämna ett jobb för att du inte hade en bra chef? Då vet du också hur ett bristfälligt ledarskap påverkar engagemang, prestation och välmående.

Dåliga chefer får högpresterande medarbetare att sluta och de som inte går vidare tappar engagemang och motivation.

En chef behöver våga fatta beslut som inte alltid är till fördel för enstaka individer vilket inte betyder att hen är en dålig chef eller utövar ett dåligt ledarskap, tvärtom. En chefs uppgift handlar inte enbart om att utveckla medarbetare utan även om att utveckla verksamheten och det innebär att ta beslut om förändringar, som kan medföra konsekvenser för medarbetare.

Vad är egentligen ett dåligt ledarskap?

Här är några exempel på dåligt ledarskap:

  • Chefen är frånvarande och oengagerad
  • Chefen involverar inte i beslut
  • Chefen är inte mottaglig för feedback
  • Chefen detaljstyr och kontrollerar arbetet
  • Chefen favoriserar enstaka medarbetare
  • Chefen tar åt sig äran från andras idéer och prestationer

Medarbetare som inte får uppskattning för sina prestationer, blir sedda och bekräftade av sin chef och som inte har möjlighet att påverka sin arbetssituation eller vara delaktig i beslut upplever ofta att ledarskapet är dåligt.

PSST!! Lästips – ”Vad är ett bra ledarskap?”

Hur hanterar du en dålig chef?
  1. Feedback och dialog

Jag tror på feedback och dialog, ja alla typer av samtal som utvecklar och för oss närmare varandra och ökar förståelsen mellan varandras uppdrag, situation, behov och önskningar. Jag är övertygad om att varje människa gör så gott hen kan utifrån sin förmåga där och då och utifrån den information personen har. Att varje människa vill väl, lita på det och välj att berätta hur du upplever ledarskapet, eller en viss situation och vad du behöver/önskar framåt.

Tala om vad du vill bidra med och vad du behöver, det är en viktig del i ditt självledarskap att vara tydlig med vilket stöd du behöver etc det visar på att du tar ansvar och hjälper din chef att leda dig på bästa sätt. Gör också din chef uppmärksam på hur hens ledarskap påverkar dig, hen är förmodligen helt ovetande om det. Genom att bli uppmärksam på det får hen en möjlighet att utvecklas. All feedback bör ges med intentionen om att vilja väl och hjälpa den andra personen.

De personer som har utvecklat mig mest i min ledarroll är de medarbetare som har vågat ge mig feedback på mitt ledarskap och varit tydlig med vad de behöver från mig. Till följd har vår relation fördjupats och gjort att jag känt mig trygg med att de kommer till mig om det är något. Tilliten har ökat.

  1. Byt perspektiv

Chefer är också människor och i den komplexa värld vi lever i, där allt går snabbare och snabbare ställs det större krav på ledarskapet. Vi får inte glömma bort det mänskliga, att vara människor och att försöka mötas i det. Det är lätt att döma utan att veta något om chefens situation. Hen kanske går igenom något tufft och smärtsamt privat eller kanske har fått nya förutsättningar i sitt uppdrag, eller inga förutsättningar alls och kämpar med det.

Om du har gett feedback och haft dialog och upplever att du ändå inte nått fram så är mitt tips att försöka byta perspektiv. Försök sätt dig in i chefens situation, hens uppdrag etc. utifrån det du vet och allt det där du inte vet. Vad händer då? Vad ser du då? Ändras din uppfattning? Hur skulle du agera i hens situation? Utifrån det fundera på vad din chef kan behöva från dig? Pröva sen att ändra något i ditt beteende i syfte att se om du blir mött på ett annat sätt.

När jag själv gjort den övningen så har det ofta lett till att min förståelse har ökat och jag ser andra saker än när jag enbart haft fokus på min situation.

  1. Hitta strategier att förhålla sig eller gå vidare

När du har prövat ovanstående och du fortfarande upplever att ledarskapet inte har blivit bättre, då behöver du ta ställning till om det påverkar dig så pass mycket att du behöver lämna och gå vidare eller om du kan hitta sätt och strategier att förhålla dig till din chef och hens ledarskap. Ett bra sätt är att göra en plus- och minuslista, om minussidan väger över och relationen till chefen tar för mycket energi bör du gå vidare och hitta ett annat jobb.

Vi vet att ledarskapet är och kommer att vara avgörande framåt för företag att attrahera och engagera talanger. Dåligt ledarskap förstör garanterat på sikt ett företag och för med sig kostsamma konsekvenser. De företag som satsar på att utveckla ledare och medarbetare kommer att bli vinnare i talangjakten och få både motiverade chefer och ledare som söker sig dit, vill stanna kvar och utvecklas samt vara med och utveckla företaget.

Vill du veta hur vi jobbar med team, medarbetar- och ledarutveckling? Kontakta mig så berättar jag mer; maria.narbom@capacitet.se | https://www.linkedin.com/in/maria-narbom-1341336/

info@capacitet.se | 010-33 00 618

Se alla våra
utbildningar & workshops

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!